עפולה פארק תעשיה

מיקום: עפולה

ייעוד: תעסוקה, מסחר ומגורים

היקף: 100,000 מ"ר

מזמין: קרנות

סטאטוס: תכנון

צוות תכנון: עם סקורקא אדריכלים