אלנבי 75

מיקום: תל אביב

ייעוד: מלונאות

שנה: 2015

היקף: 3,500 מ"ר

מזמין: פרימה

סטטוס: לא מומש