ביה"ס ארזי עופר

מיקום: מרכז בינתחומי, הרצליה

ייעוד: מבני ציבור

שנה: 2006

היקף: 6000 מ"ר

מזמין: מב"ת

סטטוס: מאוכלס