בית קופ"ח ארלוזורוב

מיקום: תל אביב

ייעוד: מלונאות ומשרדים

שנה: 2013

היקף: 11,000 מ"ר

מזמין: קופ"ח כללית

סטטוס: לא מומש