שד' בן-גוריון פינת העצמאות

מיקום: הרצליה

ייעוד: מגורים ומסחר

היקף: 12,000 מ"ר

מזמין: פרטי

סטאטוס: תכנון

צוות תכנון: עם אלכסנדר אדריכלים