שד' ח"ן פינת הראשונים

מיקום: הרצליה

ייעוד: מגורים ומסחר

היקף: 12,000 מ"ר

מזמין: יובלים

סטאטוס: תכנון

צוות תכנון: עם אלכסנדר אדריכלים