כותרת שם פרויקט

מיקום: רחוב 2 | תל אביב

יעוד: מגורים

שנה:2015

היקף: 52 יח׳

שטח מגרש:936 מר׳

סטטוס: רישוי

זו פסקה לתאור של הדברים שאנחנו רוצים לספר על הפרויקט - יש דפים שבהם זה לא יופיע ופשוט נחתוך את זה החוצה

© כל הזכויות שמורות לפלטפורמה העירונית. האתר עוצב ונבנה על ידי WixWow.com