בית המכס - יפו

מיקום: תל אביב-יפו

ייעוד: מלונאות

שנה: 2010

היקף: 2,000 מ"ר

מזמין: פרטי

סטטוס: לא מומש