כפר נופש - קפריסין

מיקום: קפריסין

ייעוד: מעורב

שנה: 2006

היקף: 180 יח"ד

מזמין: פרטי

סטטוס: לא מומש