תחרויות
| תכנון עירוני
| בניה מרקמית למגורים

החשמונאים 1

מיקום: החשמונאים 1 | תל אביב

יעוד: מגורים

שנה:2012

היקף: 12 יח׳

סטטוס: בביצוע