תכנית פעולה ומדיניות - יפו דרום

מיקום: יפו ג' ויפו ד', תל אביב-יפו

מזמין: עיריית תל אביב

סטטוס: מאושר

צוות תכנון: עם קיסילוב קיי אדריכלים ופרצוב ארכיטקטורה

© כל הזכויות שמורות לפלטפורמה העירונית. האתר עוצב ונבנה על ידי WixWow.com