מתחם יפת

מיקום: יפת 185-197, תל אביב-יפו

מזמין: עזרה וביצרון

סטטוס: תכנון

© כל הזכויות שמורות לפלטפורמה העירונית. האתר עוצב ונבנה על ידי WixWow.com