מתחם יפת

מיקום: יפת 185-197, תל אביב-יפו

מזמין: עזרה וביצרון

סטטוס: תכנון