מתחם קו 3

מיקום: מתחם לבונטין ברזילי, תל אביב

ייעוד: מגורים ומסחר

מזמין: גלובל

סטאטוס: לא מומש