מעונות קופת חולים ב'

מיקום: גבעתיים

מזמין: פרטי

סטטוס: תכנון