מלון מאריה

מיקום: קייב, אוקראינה

ייעוד: מלונאות

שנה: 2011

היקף: 18,000 מ"ר

מזמין: פרטי

סטטוס: לא מומש