מוזיאון לטבע

מיקום: ירושלים

שנה: 2012

השתתפות

צוות תכנון: עם רבקה שטיינברג

© כל הזכויות שמורות לפלטפורמה העירונית. האתר עוצב ונבנה על ידי WixWow.com