תב"ע לנוה שרת מזרח

מיקום: שכונת נוה שרת, תל אביב-יפו

שנה: 2015

השתתפות

צוות תכנון: עם קיסילוב קיי אדריכלים