פנקס 32-40

מיקום: פנקס 32-40, תל אביב

ייעוד: מגורים

שנה: 2016

היקף: 78 יח"ד

מזמין: קרסו נדל"ן בעיר

סטטוס: לא מומש