פנקס 32-40

מיקום: פנקס 32-40, תל אביב

ייעוד: מגורים

שנה: 2016

היקף: 78 יח"ד

מזמין: קרסו נדל"ן בעיר

סטטוס: לא מומש

© כל הזכויות שמורות לפלטפורמה העירונית. האתר עוצב ונבנה על ידי WixWow.com