רמת אביב הירוקה

מיקום: תל אביב

מזמין: עיריית תל אביב

סטאטוס: לא מומש