רחובות הצנחנים

מיקום: רחובות

ייעוד: מגורים

היקף: 32,000 מ"ר

מזמין: גרופית

סטאטוס: תכנון

© כל הזכויות שמורות לפלטפורמה העירונית. האתר עוצב ונבנה על ידי WixWow.com