רחובות הצנחנים

מיקום: רחובות

ייעוד: מגורים

היקף: 32,000 מ"ר

מזמין: גרופית

סטאטוס: תכנון