מרכז הצופים

מיקום: רמת יוחנן

ייעוד: מבני ציבור

שנה: 2010

היקף: 1,500 מ"ר

מזמין: הצופים

סטטוס: לא מומש