שרת 18

מיקום: שרת 18, תל אביב

ייעוד: מגורים

שנה: 2017

היקף: 22 יח"ד

מזמין: קרסו נדל"ן בעיר

סטטוס: בתכנון