התחדשות מבנה שוק עליה

מיקום: תל אביב

שנה: 2013

השתתפות

צוות תכנון: עם סקורקא אדריכלים