מתחם תי"ש השלום

מיקום: תל אביב-יפו

שנה: 2015

מקום 2

בשיתוף עם פרצוב אדריכלות