שד' ירושלים 30

מיקום: תל אביב

ייעוד: מלונאות

שנה: 2016

היקף: 3,500 מ"ר

מזמין: אטיאס

סטטוס: תכנון